werken met een verbeterbord

verbeterbord
veranderen

Veranderen is een klus. Volgens het woordenboek betekent veranderen dat je iets anders wil maken, of dat je ervoor zorgt dat iets niet hetzelfde blijft. Iedereen kan veranderen, hoe oud je ook bent.
Als ik als RT’er of ambulant begeleider met kinderen werk die graag iets willen veranderen, werk ik graag met het verbeterbord. De format hiervan is geënt op het model van Stichting Leerkracht die een verbeterbord voor het onderwijs heeft vorm gegeven.

Als je een vaardigheid of een gedrag wil veranderen of verbeteren, kun je dat het beste in de volgende 3 stappen doen:
1. Je besluit dat je iets wil veranderen of verbeteren
2. Je gaat de verandering oefenen
3. Je bereikt je doel

De eerste stap ‘besluiten dat je iets wil veranderen’ is de essentiële stap. Wil je daadwerkelijk iets verbeteren dan is het belangrijk om deze stap goed te doorlopen en doorleven.

het verbeterbord

Wil je een leerling helpen om deze stap te zetten, dan ga je allereerst een beeld vormen van de vaardigheid die verbeterd kan worden. Start het proces met een kindgesprek, waarin je inzet op de relatie en de mindset.

De cyclische onderdelen van het verbeterbord zijn:
– De check in: geef aan hoe je erbij zit… dit doe je met het intekenen van een smiley.
– De successen: kijk naar je behaalde doelen en vier je succes door het te benoemen en op te schrijven. Kijk vooral hoe het komt dat het gelukt is.
– De doelen: Als je een succes hebt behaald, kijk je nu welk doel de volgende stap is. Zorg dat de doelen haalbaar en klein zijn. Er zijn veel manieren om dit te begeleiden.
– De acties: kijk welke acties nodig om deze doelen te behalen. Omschrijf deze in positieve doe-taal en zet de oefendagen erachter, want dan kun je daadwerkelijk in actie komen.

werken met het verbeterbord

Bij veel kinderen werk ik iedere week met veranderborden die ik meegeef naar huis. Thuis kunnen ze de vooruitgang laten zien en trots zijn. Het is ook handig om het bord te lamineren en er zo een whitebord van te maken. Op deze manier kun je iedere keer er met een stift op schrijven en aanpassen.

Het grote voordeel is dat kinderen handvatten krijgen om de vaardigheden te verbeteren. Hiermee leren ze om hun probleemoplossend denken en handelen te vergroten. Een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid die het slo bijvoorbeeld in een leerlijn heeft neergezet.
Het is fijn om te zien dat het veranderbord goed werkt en de motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen van de kinderen groter wordt. Het bord zet je aan tot veranderen en verbeteren. Kinderen zijn daar eigenlijk heel goed in!

 

Wil je graag meer weten hoe ik als Ambulant begeleider op school kan werken, neem dan contact op, ik vertel er graag meer over!