intern begeleider

Al veel jaren heb ik als intern begeleider op verschillende scholen gewerkt, dat doe ik met veel plezier.

Als ib’er kan ik op verschillende manieren werken in een school:
Ik kan ik invallen als de IB’er ziek of met verlof is en verder gaan bij wat er al is.
Ik kan ook een nieuwe  IB’er coachen en helpen bij het inwerken in de nieuwe functie.
Maar ik kan ook problemen komen oplossen en bijvoorbeeld structuur aanbrengen als de zorg in de school niet lekker verloopt.

Ik kan bij een probleem op verschillende niveaus werken:

  • Curatief:
    Bij (acute) problemen ga ik luisterend, open en eerlijk aan de slag. Ik kan verschillende gesprekstechnieken inzetten. Ik probeer vooral verbinding te maken en problemen kleiner te maken, waarbij ik op zoek ga naar de win-win-situatie.
  • Preventief:
    Om problemen voor te zijn , zet ik in op het versterken van de vaardigheden van het kind, de leerkracht of het team. Hiervoor gebruik ik mijn probleemoplossende vermogen en mijn coachende vaardigheden. Ik ben gewend om oplossingsgericht te werken en sluit als eerste aan bij wat er al is.
  • Ontwikkeling:
    Voor het neerzetten van een goede zorgstructuur gebruik ik mijn analyserende vermogen, breng ik structuur aan en ga ik doelgericht aan het werk met het team. Door iedereen te stimuleren om zijn eigenaarschap op te pakken, kan er visiegericht gewerkt worden en kunnen de schooldoelen behaald worden.

Verder kan ik op verschillende lagen in de school werken, van bijvoorbeeld op kindniveau d.m.v.  diagnostiek & begeleiding, tot op schoolniveau, waarbij ik het handelingsgericht werken of zelfstandig werken een boost kan geven of kan helpen bij de implementatie.

Kijk voor mijn werkervaring en mijn CV op mijn linked-in pagina.

Ben je nieuwsgierig wat ik voor jullie school kan betekenen? Bel of stuur een bericht via de mail of de app en ik kom het uitleggen in een vrijblijvend gesprek.

‘ waar niets mag mislukken,
kan niets nieuws ontstaan’
– omdenken –