een positieve groep

Om als kind een awesome day te hebben op school, zijn er verschillende ingrediënten en factoren nodig. Voor een schoolkind, spelen een aantal factoren een rol: het neemt zichzelf mee, het is individu in een groep en dan zijn er nog de taken die die dag uitgevoerd mogen worden 🙂

Het kind zelf

Iedereen heeft een eigen dynamiek en manier van ontdekken en leren. In de omgeving van een kind zijn ouders (of opvoeders) belangrijk, is er de school die vanuit een visie werkt en is er een sociaal netwerk rond het kind, waar ze veel ervaringen meemaken.
Ieder kind is uniek en van nature nieuwsgierig. Om goed tot ontwikkeling te komen, heeft iedereen behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Een kind heeft van zichzelf veel tools en nieuwsgierigheid om er een fijne dag van te willen maken.

De groep

Om lekker mee te kunnen draaien in een groep is veiligheid van groot belang. Is er geen veiligheid dan ga je automatisch in de vlucht- of vecht-stand en kom je niet toe aan ontwikkelen. Voor iedereen is het belangrijk dat je gehoord en gezien wordt. Net zoals het gevoel dat je enige invloed kunt uitoefenen op spel, het proces of in vriendschap. Contact maken met iemand in je buurt is belangrijk en iedereen doet dit op zijn eigen manier.

In een positieve groep komt ieder groepslid het beste tot zijn recht. Het is voor een school dus belangrijk dat er veel aandacht uitgaat naar het groepsproces. Als het lukt om een samenhangende groep te krijgen, waar iedereen een positieve rol kan nemen, kan iedereen groeien & bloeien.

Een positieve groep maken

De leerkracht heeft veel invloed op het groepsproces. Zij zijn het grote voorbeeld en het is belangrijk dat ze een positieve leidersrol innemen. Er zijn veel groepsvormende activiteiten als energizers en coöperatieve werkvormen te vinden. Kinderen leren op deze manier samen te werken en elkaars positieve kanten te ontdekken. In een dergelijke groep krijgt positief gedrag veel aandacht, waarbij de feedback ‘goed gedaan’ niet voldoende is. Als je uitlegt waarom dit gedrag positief en belangrijk is, zal het gedrag vaker herhaald worden.

Verder is het altijd goed dat verwachtingen worden uitgesproken en regelmatig worden nabesproken. Als het niet gelukt is om de verwachtingen te behalen, is dat niet erg, als er samen wordt nagedacht hoe dit de volgende keer wel gaat lukken. Iedereen wordt verantwoordelijk gemaakt voor gedrag en praat mee over mogelijke oplossingen.

Om een positieve groep te maken is het is belangrijk dat iedereen verantwoordelijk is voor het groepsproces. Er worden samen groepsregels gemaakt waar iedereen aan mee wil doen.
Als er conflicten in de groep zijn, is het verstandig om hier bij stil te staan. Leg de nadruk op de (door de leerling opgestelde) klassikale afspraken en bespreek wat de oplossing is om deze ruzies in de toekomst te voorkomen. Neem iedere dag tijd om de afspraken door te nemen en te kijken of het lukt met elkaar. Dat laatste levert weer veel complimenten op en zorgt ervoor dat de groep positief blijft.

 

Wil je meer weten over hoe je een positief groepsklimaat kunt stimuleren, dan is er veel informatie te vinden.
* Handboek positieve groepsvorming van Maya Bakker-de Jong en Ivo Mijland
* Gelukkige kinderen in een gelukkige klas van Charlotte Visch
* Klasse(n)kracht: Met RESPECT voor de klas van Jelly Bijlsma
* Zin in school van Luc Stevens

 

Ik denk als IB’er graag mee met een leerkracht of een school over groepsprocessen. Zo kan ik observeren en de groep en groepsrollen in beeld brengen en samen oplossingen zoeken om een positief groepsklimaat neer te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *