van fouten kun je veel leren…

van fouten kun je veel leren

Iets nieuws leren roept altijd verschillende reacties op, ergens tussen ‘Ja! dat wil ik’ en ‘Nee! dat wil ik echt niet’. Over deze reacties is van alles te vertellen 🙂

Nee! dat wil ik echt niet…

Mensen (en dus ook kinderen) zijn gewoontedieren. We vinden het gemakkelijk als alles bij hetzelfde blijft. Dit brengt structuur, duidelijkheid en dus een veilig gevoel. Fijn dus.

Ja! dat wil ik…

Mensen zijn nieuwsgierig en op zoek naar uitdagingen en nieuwe belevingen. Nieuwe dingen leren zijn eigenlijk vitamines voor je brein. Je leert trouwens niet alleen iets over jezelf, maar kijkt ook met een andere blik naar hen die-het-ook-(bijna)-kunnen en gaat hen waarderen. Verder leer je ook anders naar jezelf kijken, want je leert dingen die je eerst niet wist dat je het kon. Als je iets nieuws leert, groei je en dat geeft een geluksgevoel.

fouten maken is goed

Iets nieuws leren roept angst en spanning op. We zijn namelijk bang dat het niet lukt en dat we mislukken. Ik kan je vertellen dat je door het maken van fouten juist veel leert, vooral als je er een positieve leerervaring van kunt maken. Dit brengt zelfvertrouwen, sterke zelfsturing, motivatie en doorzettingsvermogen.

fouten oefenen

Het is belangrijk dat je over fouten maken praat en dit oefent, daarom een aantal voorbeelden voor thuis of op school:
– maak als volwassene zelf fouten en leg gelijk uit wat je hiervan leert.
– praat over hoe je hersenen leren en wat fouten maken je oplevert.
– bedenk een coöperatieve werkvorm over fouten maken en laat de kinderen in tweetallen of groepjes erover praten.
– praat tijdens een instructie over de fouten die gemaakt kunnen worden.
– geef kinderen een compliment als ze een fout maken en vraag direct wat ze er van geleerd hebben.
– laat kinderen hun werk zelf (of van het buurkind) nakijken en laat ze elkaar dan tips geven.
– geef vooral feedback over het leerproces, zodat kinderen leren zien wat ze doen.

Mindset

Als je fouten niet meer leert zien als mislukking of bedreiging, maar leert zien als een uitdaging, dan verandert je manier van leren. Je hebt dan een positieve mindset, waardoor je juist een steeds hoger niveau haalt. Dus van fouten leer je veel, laten we daarom maar veel fouten blijven maken!
Wil je bij een kind investeren in een positieve mindset, kijk dan eens naar het werkmateriaal van het talentenlab, ik werk er graag mee.